Chính Sách Đổi Trả

SPESA hỗ trợ đổi trả khi hàng vẫn đang ở Mỹ. Hàng về Việt Nam đến tay anh chị thì công ty sẽ tùy từng trường hợp để hỗ trợ anh chị xử lý vấn đề phát sinh. Hơn 5 năm qua thì tỉ lệ phải đổi trả và phát sinh là rất  hiếm.